Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Наименование: НЧ”Христо Ботев 27”

Адрес: с.Коиловци, общ.Плевен, пл.”9-ти Септември”,№ 3

Тел.за контакти: 0885109111

Работно време: 08.30-12.30 сутрин;13.30-17.30 следобяд

Имейл адрес: hristo_botev27@abv.bg

Дейности:

     НЧ"Христо Ботев-27"  е традиционно, самоуправляващо се, българско, културно-просветно сдружение с нестопанска цел, изградено върху принципите на доброволността, демократизма и автономията. То работи за  развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в село Коиловци.

   Освен с голямата материална база и човешки ресурси читалището разполага и със самодейни състави включващи:

1. Група за фолклорни песни- с творчески изяви на местна и регионална сцена, отличена с множество грамоти и награди.

2.Мъжка група "Коледари"-пресъздаване на ритуала "Коледуване"

3.Мъжка група "Кукери"-пресъздаване на ритуала "Кукери”

     Към читалището има изградени добре работещи клубове:

1. Клуб на пенсионера и инвалида - срещи, разговори, вечеринки.

2. Дамски клуб – предаване на опита по ръкоделие на по-възрастните на по- младите, а по-младите ги обучават на компютърна грамотност.

3.Младежки клуб-достъп до интернет и тихи игри

  За улеснение на местната общност има изграден Културно-информационен център, в който се предлага административно-техническо обслужване и се предоставят консултации на населението. Единствено в Читалището се предоставят услуги като:/ксерокопиране, набор на текст, сканиране, изготвяне на некролози, дипляни, брошури и др.според търсенето/.

  С навлизане на демократичните промени  Читалището насочи своите усилия в развиването не само на традиционните, но и на иновационните дейности. От 2001г.досега успешно реализирахме проектни идеи с различна насоченост, в помощ на цялата местна общност.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
с.Коиловци, пл. “9-ти септември”,№1 –втори етаж на СЗУ
тел. за връзка : 0885118111

Капацитет – 40 места
Работно време : от Понеделник до Петък
07.00 ч. – 15.30 ч.
Почивен ден : Събота и Неделя

Комплекс от социални и битови услуги, предоставяни по домовете, свързани с приготвяне и доставка ежедневно на три вида храна при ползватели с увреждания и възрастни хора.

 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 -Лица над 60 /шестдесет/ годишна възраст;
-Лица с увреждания, с определена от ТЕЛК намалена работоспособност;
-Ветерани от войните;
-Лица, които не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
- Прием на лица в Домашен социален патронаж, които сами или техни близки приемат заплащането на такса в размер на реалните разходи се осъществява след изчерпване на приема на лицата, заплащащи част от реалните разходи.

 Желаещите да ползват услугата Домашен Социален патронаж подават писмена молба по образец и необходимите документи към нея  в Деловодството на кметство Коиловци, а именно:

1.Молба-декларация по образец-относно семейно, имотно състояние;
2.Документ за самоличност;
3.Медицинско удостоверение от районното здравно заведение по местоживеене на кандидата за общото му здравословно състояние, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания;
4.Медицинско удостоверение за психичното състояние, издадено от районното психиатрично заведение;
5.Копие от решение на ТЕЛК;
6.Копие от нотариалния акт на жилището;
7.Служебна бележка за рента, ако притежава земеделска земя ;
8.1 бр. снимка;
9.Удостоверение за участие в бойни действия по време на войната.

Разноса на храна се извършва ежедневно от 11.00 ч. до 13.00 ч. без почивните дни, като в петък се приготвя и доставя храна и за събота.


 Ползвателите на услугата заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице . Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социалните услуги.

Реалната издръжка на едно лице включва : месечните разходи за храна, работно облекло на персонала, хигиенни материали, гориво за доставяне на храната по домовете, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода.

Дължимата такса, която се удържа от личните доходи на лицето не може да бъде повече от 60 % от тези доходи. Ветераните  от войните заплащат месечна такса в  размер на 30 % от получаваната лична пенсия. Военноинвалидите и военно пострадалите заплащат 30 % от размера на определената такса.


Таксите се начисляват и събират от Домакина на социалното заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

Добре дошли в нашата интернет страница. Тя е направена с цел популяризиране на Коиловци, като добро място за живеене и почивка. Място което е близко до голям град, но и достатъчно далеко от шумотевицата му. Място с което много бивши и настоящи деца свързват своето безгрижно детство.

Желанието ни е да го запазим живо и развиващо се, въпреки глобализиращият се свят.

Ще се радваме да имаме съмишленици в това не леко начинание. Хора които не само ще ни подкрепят, но и подпомагащи реализацията на начинанията ни за развитие на Коиловци.

Подкатегории

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.